Det här funktionsmakrot till Photoshop reducerar antalet färger i en bild och lägger till penseldrag, så att bilden sedan ser ut som en oljemålning. Funktionsmakron är små filer till Photoshop med justeringar som du kan använda på dina egna bilder. Spara filen på datorn och gör så att panelen Funktionsmakron är synlig i Photoshop genom att välja Fönster och Funktionsmakron. Klicka på ikonen med fyra streck i panelen Funktionmakron och välj Läs in makron… Leta nu upp den sparade filen på datorn och välj den. För att använda ett funktionsmakro markerar du det i panelen och klickar på uppspelningssymbolen längst ned i panelen.