Här kan du se det första avsnittet av Seasons 4. Videoserien är endast avsedd för tidningens prenumeranter, men vi har låst upp det första avsnittet så att alla kan se det.