Här kommer en snabb film om hur man använder histogrammet i en Canon-kamera för att åstadkomma en optimal exponering. Vi pratar om vad histogrammet visar och hur man korrigerar för över- eller underexponering.