På en Windows-dator kan man via en krånglig process ange vilka program som datorns processor i första hand ska prioritera. Med Prio blir det enklare. Programmet fungerar som ett insticksprogram till Windows Aktivitetshanterare som du får fram genom att högerklicka på aktivitetsfältet och klicka på Aktivitetshanteraren eller genom att helt enkelt trycka på Ctrl + Shift + Esc. Se till så att programmen som du vill prioritera är öppna. Välj Mer information i Aktivitetshanteraren och fliken Information.Välj nu programmet som du vill tilldela med processorkraft, t.ex. Photoshop.exe eller Lightroom.exe. Högerklicka på det och kontrollera att Save priority är ifyllt. Välj sedan Set CPU priority och Hög om du vill ge programmet mer kraft eller Låg om du vill nedprioritera ett program som inte är lika viktigt. Prio minns sedan din inställning.