Här visar vi hur du använder funktionen Bulb där slutaren är öppen så länge som du håller ner utlösarknappen. Det är en fördel vid en rad olika motiv, men på grund av den långa slutartiden blir bilderna lätt brusiga eller skakiga. I den här videon kan du se hur du undviker problem.