Genom att noggrant arbeta med ljuset och justera avståndet till motivet åstadkommer fotografen Levon Biss makrobilder med en detaljgrad som man tidigare inte har sett maken till. För att få ett lyckat resultat krävs en massa exponeringar och ett stort arbete vid bildbehandlingen. I den här videon berättar Levon Biss om hur han arbetar.