Vi har tyvärr kunnat konstatera att någon har skaffat sig obehörig åtkomst till ett av våra system. Som en följd av detta kan dina inloggningsuppgifter eventuellt ha spridits. Såvitt vi vet har inga inloggningsuppgifter spridits, men för säkerhets skull har vi valt att nollställa lösenord i vårt system.

Den obehöriga åtkomsten har rapporterats till danska Datainspektionen och vi har vidtagit alla försiktighetsåtgärder.