I Bonnier Digital FOTO nummer 16/2018 visar vi hur du kan förbättra ett porträtt genom att lätta till en artificiell för- och bakgrundsoskärpa i Photoshop, och i den här videon visar vi samtliga steg så att du kan följa med på skärmen. Här kan du bland annat se hur du tar bort delar av oskärpeeffekten om den skymmer ögon eller något annat viktigt i bilden.