Med de vanliga kloningsverktygen i Photoshop kan man relativt enkelt ta bort t.ex. fula luftledningar eller liknande mot en ren bakgrund. Men om det finns perspektiv i bilden är det svårt att åstadkomma ett snyggt resultat i och med att avlägsna punkter inte är lika stora som de närmaste. Med funktionen Gränspunkt i Photoshop kan man visa för programmet hur perspektivet ligger i bilden, och sedan tar Photoshop hänsyn till det när man klonar. I den här videon kan du se hur det går till.