Med den nya funktionen Välj motiv kan Photoshop CC själv hitta huvudmotivet och frilägga det. Här visar vi hur du använder det praktiska verktyget, så att du t.ex. kan ge motivet en enfärgad bakgrund. Funktionen kan dock inte användas på alla typer av bilder, och vi visar också när den får problem.