Med ett så kallat funktionsmakro kan du utföra en rad bildbehandlingssteg på en och samma gång. När du har laddat ner makrot och importerat det i programmet enligt beskrivningen nedan, markerar du det i panelen Funktionsmakron och klickar på uppspelningssymbolen.

Så använder du funktionsmakron

Spara filen på skrivbordet. I Elements kan du importera makrot direkt till panelen Funktionsmakron. Det hittar den genom att välja Fönster och Funktionsmakron i menyn. Klicka på rullgardinsmenyn till höger om panelen Funktionsmakron och välj Läs in makron … Bläddra dig sedan fram till platsen där du sparade makrot på datorn, markera det och klicka på Läs in.

I Photoshop får du fram panelen Funktionsmakron genom att välja Fönster och Funktionsmakron i menyn. Klicka på ikonen med fyra streck i panelen och välj Läs in makron… Bläddra dig fram till makron på datorn och klicka på Läs in.