Vi har satt samman en uppsättning funktionsmakron till Photoshop, som du kan använda för att med ett enda klick skärpa upp dina bilder. Uppsättningen består av tre makron som ger skärpa i olika nivåer. Det makro som du bär använda beror bland annat på bildstorleken, motivet och vad du ska använda resultatet till. När du har laddat ned filen och fört in den i programmet enligt nedanstående beskrivning, markerar du den i panelen Funktionsmakron och klickar på uppspelningssymbolen i panelen. I Photoshop visar du panelen Funktionsmakron genom att välja Fönster och Funktionsmakron. Klicka på ikonen med fyra streck i panelen Funktionsmakron och välj Läs in makron… Välj sedan den sparade filen.