Med det här funktionsmakrot blir himlens blå färg djupare och mer mättad. Effekten påminner om resultatet man får om man använder ett polfilter under exponeringen.