I Photoshop går det att göra trovärdiga bildmanipulationer. I den här videon frilägger vi en person som vi sedan lägger in på en helt annan bakgrund.