När man fotograferar byggnader måste man ofta rikta kameran uppåt för att få med hela byggnaden. Det medför emellertid också att de raka linjerna blir sneda så att byggnaden blir smalare ju högre upp du kommer. Med funktionerna i panelen Omforma i Lightroom kan du enkelt räta upp linjerna, och här visar vi hur det går till.