Svartvita bilder är mer än bara svartvitt. Du kan nämligen helt ändra uttrycket i bilden genom att justera varje enskild färg i funktionen Svartvitt i Lightroom. Här visar vi hur det går till.