Om du har tagit en rad bilder under samma förhållanden, som behöver i stort sett samma justeringar, finns det ingen anledning att bildbehandla varje bild för sig. I Lightroom kan du nämligen använda samma justeringar på flera olika bilder, och i den här videon visar vi två olika metoder.