Med funktionen Linsöverstrålning i Photoshop Elements kan du lägga in en snygg ljuseffekt. Här visar vi hur du använder funktionen och placerar ljuset precis var du vill ha det i bilden.

Musik: bensound.com