Nu har Photoshop Elements 2019 lanserats. I de här fyra videorna på engelska från Adobe kan du se några av de viktigaste nyheterna och hur man använder dem.

I den här videon kan du se hur man kan skapa text där bokstäverna består av olika bilder.
Med en ny funktion kan man göra om delar av en bild till en skiss i Photoshop Elements 2019.
I Photoshop Elements 2019 har det nu blivit ännu enklare att skapa kollage med bilder med hjälp av nya mallar.
Med en ny funktion kan man lägga snygga ramar och text på en bild i Photoshop Elements 2019.