Den här appen räknar ut det så kallade hyperfokalavståndet. Det används när man vill ha ett så stort skärpedjup som möjligt, t.ex. i en landskapsbild.