Really Nice Image står bakom en riktigt trevlig samling effekter till Adobe Lightroom och Camera Raw i Photoshop som lägger sig under Förinställningar. Du får över 300 realistiska simuleringar av analogisk film som Kodachrome 64 och Ilford FP4 som du snabbt kan välja bland. Really Nice Images fungerar inte som fristående program. Här kan du ladda ner en gratis provversion.

http://reallyniceimages.com/