Med den här månadens funktionsmakro kan du med ett fåtal musklick ge din digitala bild ett klassiskt utseende.