Med den här uppsättningen funktionsmakron till Photoshop och Elements kan du med ett fåtal klick få fram fler detaljer i högdagrar och skuggor. Paketet innehåller två funktionsmakron. Med Shadows/Highlights får du fram fler detaljer, och med Midtones kan du öka mellantonskontrasten om bilden blir lite väl platt.