Så här använder du mallarna
Spara filerna på hårddisken och öppna dem i Photoshop Elements. I Elements 8,9,10,11,12 och 13 väljer du verktyget Flytta. I tidigare versioner väljer du SKAPA uppe till höger och sedan Teckningar. Nu kan du klicka i det grå fältet och leta upp dina egna bilder, som du vill lägga in. Därefter kan du spara den färdiga bilden som en jpeg-fil eller skriva ut den.
Ladda ner