Med detta program kan du rekonstruera bilder från minneskortet. Det lämpar sig bäst för att rädda filer som man har raderat av misstag och är sällan till någon hjälp om kortet är fysiskt skadat. Här kan du ladda ner programmet gratis.

http://www.cgsecurity.org/wiki/PhotoRec